Blocca e masterizza บล็อค แอนด์ เบิ ร์ น Blocca e brucia

แจ้งยืนยันการชำระเงิน
เมื่อ ท่าน โอน เงิน แล้ว โปรด แจ้ง ผ่าน แบบ ฟอร์ม (แจ้ง ชำระ เงิน) หรือ ด้วย วิธี ต่างๆ ที่ ท่าน สะดวก (โทร, แฟกซ์, อีเมล์, sms) ทันที ไม่ ควร ให้ ข้าม วัน มิ ฉะนั้น อาจ ล่าช้า ใน การ ตรวจ สอบ ซึ่ง มี ผล ต่อ การ ส่ง สินค้า
โทรแจ้งที่ 085-661-8688
อีเมล์ nanaherbalmail@gmail.com
sms มา ที่ เบอร์ 085-661-8688

ผ่าน ผ่าน sms ของ ธนาคาร
กรณี ที่ ท่าน ทำการ โอน ะบบ ร ะบบร์เน็ต (Internet banking) หรือ ทำ ผ่าน ATM ของ ธนาคาร ต่างๆ
ส่ง ธนาคาร สามารถ ให้ ท่าน ส่ง sms แจ้ง เรา ได้ ทันที (โดย ไม่ เสีย ค่า ิการิการ) ให้ ท่าน ร ะบุ ะบุ ส่ง ส่ง มา ์ร์ 085-661-8688 เรา จะ ตรวจ สอบ รายการ และ แจ้ง ยืนยัน โดย เร็ว ที่สุด

จะทำอย่างไรเมื่อคุณไม่ได้รับสินค้าตามวัน เวลาที่กำหนด

หาก ลูกค้า ไม่ ได้ รับ สินค้า ภายใน ระยะ เวลา ที่ กำหนด โปรด โทร แจ้ง หรือ กรอก ข้อมูล ลง หน้า Contatto ทาง ร้าน จะ ดำเนิน การ ตรวจ สอบ ให้ ทันที หาก ตรวจ สอบ ด้วย หลักฐาน จาก ไปรษณีย์ ไทย พบ ว่า ของ สูญหาย ก่อน ถึง มือ ลูกค้า จริง ทาง ร้าน ยินดี ที่ จะ จัด ส่ง ให้ ใหม่ โดย ไม่มี การ คิด ค่า ใช้ จ่าย เพิ่มเติม แต่ อย่าง ใด
 
ร้าน nanaherbal.net ไม่ รับผิดชอบ การ สูญหาย ใน การ ขนส่ง หรือ การ เปลี่ยน คืน สินค้า ในรณี ดัง ต่อ ไป นี้
     1) ลูกค้าแจ้งที่อยู่จัดส่งผิด
     2) สั่งซื้อสินค้าผิดรายการ
     3) ไม่มีผู้รับสินค้าตามที่อยู่ที่จัดส่งไป
4) สินค้า ถูก ตี กลับ ้าน ร ้าน ana ana ana ไป ไป ษณีย์ าะ าะ าะ าะ าะ าะ าะ าะ าะ กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด กำหนด
 หมายเหตุ
1) แบบ ร้าน จัด ส่ง เป็น แบบ EMS สินค้า จะ ถึง ผู้รับ โดย ประมาณ 1-2 วัน ทำการ ขึ้น อยู่ กับ ไปรษณีย์ ไม่ นับ นับ ์ร์ - อาทิตย์ และ วัน าชกา ราชการ
     2) ระยะเวลาการจัดส่งอาจคลาดเคลื่อนกันได้ในแต่ละจุดหมายปลายทางที่ใกล้-ไกลต่างกัน โดยเฉพาะในช่วงเวลาเทศกาลอาจล่าช้า
     3)  ในบางกรณีไปรษณีย์อาจส่งล่าช้ากว่าเดืมไปอีก 1- 2 วันทำการ ซึ่่งอาจเกิดขึ้น จาก ภัยน้ำท่วม, อุบัติเหตุระหว่างขนส่ง ฯลฯ

ต้องรอการตอบกลับ ยอดการโอนเงิน ค่าสินค้า+ค่าบริการจัดส่ง จากทางร้านค้าก่อน

จึงจะสามารถโอนเงินได้ โดยไม่ผิดพลาด

เนื่องจากสินค้าบางรายการอาจมีไม่เพียงพอหรือขาดตลาด

และทางร้าน เราจะจัดส่งสินค้าเมื่อมีการชำระเงินแล้วเท่านั้น

แจ้งการโอนเงินทุกครั้งที่เบอร์ 085-661-8688 / 080-809-8659

หรือแจ้งทางอีเมล์ หรือ เว็บบอร์ด ก็ได้ค่ะ

กรุณา ระบุสินค้าและจำนวน

พร้อมที่อยู่และเบอร์โทรของท่าน ทางอีเมล์ หรือ ทางโทรศัพท์

เพราะมีลูกค้าจำนวนมาก ป้องกันความผิดพลาดในการจัดส่ง

และ ทางร้านจะได้เก็บไว้เป็นฐานข้อมูลได้ง่ายขึ้น

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการกับทางร้านในครั้งต่อไป

วิธีการสั่งซื้อ

4.7
5
12
4
2
3
3
2
1
1
1